Ouderraad

Welkom bij de ouderraad van het KA Koekelberg!

Zodra je kind ingeschreven is in deze school ben je eigenlijk automatisch lid van de oudervereniging en dus welkom op onze vergaderingen... We proberen die te beperken tot een vijftal avonden per schooljaar. Wij houden jullie ook op de hoogte via een nieuwsbrief die vier maal per jaar bij het rapport zit. Je kan deze nieuwsbrief ook via de website van de school lezen, alsook op smartschool.

Wie zit in de ouderraad?

De ouderraad bestaat voornamelijk uit ouders. De directie is er vertegenwoordigd en we nodigen ook een vertegenwoordiger van onze leerlingen op de vergaderingen uit. Zo vormen wij een “brug”: leerkrachten/directie - ouders - leerlingen.

Waarom een ouderraad?

  • Eerst en vooral trachten wij een klankbord en een aanspreekpunt te zijn voor alles wat leeft op school: echo's, vragen, problemen, frustraties maar ook voorstellen. Een school is een gemeenschap die altijd rijker kan worden.
  • Wij willen graag een band helpen vormen tussen ouders en de school door onder andere informele momenten te organiseren.
  • Wij nemen een ondersteunende rol op door bij te springen op schoolse en buitenschoolse activiteiten: mondiale dagen, galabal, eetfestijn, opendeurdagen...
  • Wij buigen ons over thema’s en/of problemen die door ouders worden aangebracht en die belangrijk zijn of kunnen helpen bij de ontwikkeling van onze kinderen. Wij zoeken naar informatie, mensen met expertise, organiseren lezingen of dialoogavonden, proberen oplossingen aan te reiken,…

Aarzel niet: spring eens binnen!

Dit alles kan niet zonder jullie hulp, mening, ideeën,… ! Wij zijn steeds op zoek naar ouders die zich bij ons willen aansluiten zodat we voelen wat er onder de ouders en leerlingen leeft. Door zo representatief mogelijk te zijn voor de populatie van deze Unesco-school houden we de vinger aan de pols van de onderwijsplek die we uitkozen voor onze kinderen.

... en word ook lid van de ouderraad!

Je kan werkend of steunend lid worden van de ouderraad. Graag verwelkomen wij u op één van onze vergaderingen! Wil je meedenken en -doen, of gewoon af en toe eens de handen uit de mouwen steken: ook dan ben je meer dan welkom! Een steunend lid wordt vooral aangesproken om te helpen bij een evenement. Een werkend lid volgt ook alle vergaderingen en steekt steeds een handje toe bij een evenement. Zowel steunende als werkende leden ontvangen de verslagen van de vergaderingen via mail. Voor meer inlichtingen neem je contact op met onze voorzitter XXX

Nieuwsbrief: